Urologie

Brochures: 

Weet wat u slikt

Heelkunde 1 afdelingsflyer

Informatiebrochure anderstalige patiënten

Bilaterale vasectomie

Blaasspoelingen en preventie nieuwe blaaspoliepen

Circumcisie (besnijdenis) of plastie van de voorhuid

Cystectomie

Hydrocoele Spermatocoele

Hypospadiecorrectie

Liesbreuk (hydrocoele communicans)

Millin prostatectomie

Nefrectomie

TOT (Trans-Obturator Tape)

TURB (Trans Urethrale Resectie Blaas)

TURP (Trans Urethrale Resectie Prostaat)

UDO (Urodynamisch Onderzoek)

Urethrotomie

URS (Ureterorenoscopie)