Oncologie

Brochures: 

Wat te doen bij een overlijden

Inwendige Geneeskunde 1 afdelingsbrochure

Weet wat u slikt

Levensbeschouwelijke Zorg

Levenseinderichtlijnen

Kanker, niet enkel een lichamelijke ziekte

Patiëntenbegeleiding sociale voorzieningen voor kankerpatiënten

Informatiebrochure anderstalige patiënten

Chemotherapie

Transfusie van bloedproducten

PICC, perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter