Geriatrie

Brochures: 

Geriatrie afdelingsbrochure

Delirium of acute verwardheid

Dementie

Vallen, sta er even bij stil

Fixatie

Valpreventie

Decubituspreventie

Inwendige Geneeskunde 2 afdelingsbrochure cardiologie pneumologie

Patiëntenbegeleiding stervensfase

Patiëntenbegeleiding waken (levensmanden)

Informatiebrochure anderstalige patiënten

Transfusie van bloedproducten

Ondervoeding: eet goed, drink goed, voel je goed